okres Bøeclav - Jihomoravský kraj Èeské republiky (CZ)

 

Stav ke dni 1. 1. 2002 (sèítání obyvatel)
øazeno abecednì dle názvu obce v okrese

kraj

SPZ nová

okresní mìsto

SPZ
pùvodní

Pè.

název obce

poèet
obyvatel

z toho
muži

z toho
ženy

Jihomoravský B Bøeclav BV 1. Bavory 397 191 206
Jihomoravský B Bøeclav BV 2. Boleradice 855 416 439
Jihomoravský B Bøeclav BV 3. Borkovany 742 378 364
Jihomoravský B Bøeclav BV 4. Boøetice 1 321 627 694
Jihomoravský B Bøeclav BV 5. Brod nad Dyjí 496 237 259
Jihomoravský B Bøeclav BV 6. Brumovice 942 448 494
Jihomoravský B Bøeclav BV 7. Bøeclav 26 321 12 734 13 587
Jihomoravský B Bøeclav BV 8. Bøezí 1 532 773 759
Jihomoravský B Bøeclav BV 9. Bulhary 820 393 427
Jihomoravský B Bøeclav BV 10. Cvrèovice 560 283 277
Jihomoravský B Bøeclav BV 11. Diváky 478 232 246
Jihomoravský B Bøeclav BV 12. Dobré Pole 402 197 205
Jihomoravský B Bøeclav BV 13. Dolní Dunajovice 1 721 836 885
Jihomoravský B Bøeclav BV 14. Dolní Vìstonice 338 171 167
Jihomoravský B Bøeclav BV 15. Drnholec 1 739 856 883
Jihomoravský B Bøeclav BV 16. Hlohovec 1 339 664 675
Jihomoravský B Bøeclav BV 17. Horní Bojanovice 612 292 320
Jihomoravský B Bøeclav BV 18. Horní Vìstonice 443 218 225
Jihomoravský B Bøeclav BV 19. Hrušky 1 408 689 719
Jihomoravský B Bøeclav BV 20. Hustopeèe 5 902 2 900 3 002
Jihomoravský B Bøeclav BV 21. Ivaò 686 345 341
Jihomoravský B Bøeclav BV 22. Jevišovka 560 277 283
Jihomoravský B Bøeclav BV 23. Kašnice 216 114 102
Jihomoravský B Bøeclav BV 24. Klentnice 552 220 332
Jihomoravský B Bøeclav BV 25. Klobouky u Brna 2 224 1 103 1 121
Jihomoravský B Bøeclav BV 26. Kobylí 2 073 986 1 087
Jihomoravský B Bøeclav BV 27. Kostice 1 834 895 939
Jihomoravský B Bøeclav BV 28. Krumvíø 1 106 536 570
Jihomoravský B Bøeclav BV 29. Køepice 1 231 615 616
Jihomoravský B Bøeclav BV 30. Kurdìjov 346 190 156
Jihomoravský B Bøeclav BV 31. Lanžhot 3 769 1 834 1 935
Jihomoravský B Bøeclav BV 32. Lednice 2 368 1 164 1 204
Jihomoravský B Bøeclav BV 33. Mikulov 7 680 3 717 3 963
Jihomoravský B Bøeclav BV 34. Milovice 455 217 238
Jihomoravský B Bøeclav BV 35. Moravská Nová Ves 2 519 1 211 1 308
Jihomoravský B Bøeclav BV 36. Moravský Žižkov 1 405 690 715
Jihomoravský B Bøeclav BV 37. Morkùvky 457 235 222
Jihomoravský B Bøeclav BV 38. Nìmèièky 599 300 299
Jihomoravský B Bøeclav BV 39. Nikolèice 770 392 378
Jihomoravský B Bøeclav BV 40. Novosedly 1 150 565 585
Jihomoravský B Bøeclav BV 41. Nový Pøerov 322 153 169
Jihomoravský B Bøeclav BV 42. Pasohlávky 732 358 374
Jihomoravský B Bøeclav BV 43. Pavlov 548 271 277
Jihomoravský B Bøeclav BV 44. Perná 759 371 388
Jihomoravský B Bøeclav BV 45. Podivín 2 866 1 376 1 490
Jihomoravský B Bøeclav BV 46. Pohoøelice 4 375 2 097 2 278
Jihomoravský B Bøeclav BV 47. Popice 954 468 486
Jihomoravský B Bøeclav BV 48. Pouzdøany 784 391 393
Jihomoravský B Bøeclav BV 49. Pøibice 1 000 531 469
Jihomoravský B Bøeclav BV 50. Pøítluky 763 387 376
Jihomoravský B Bøeclav BV 51. Rakvice 2 079 1 046 1 033
Jihomoravský B Bøeclav BV 52. Sedlec 813 421 392
Jihomoravský B Bøeclav BV 53. Starovice 739 350 389
Jihomoravský B Bøeclav BV 54. Starovièky 743 372 371
Jihomoravský B Bøeclav BV 55. Strachotín 772 383 389
Jihomoravský B Bøeclav BV 56. Šakvice 1 386 683 703
Jihomoravský B Bøeclav BV 57. Šitboøice 1 953 999 954
Jihomoravský B Bøeclav BV 58. Tvrdonice 2 057 1 020 1 037
Jihomoravský B Bøeclav BV 59. Týnec 1 023 510 513
Jihomoravský B Bøeclav BV 60. Uherèice 1 000 510 490
Jihomoravský B Bøeclav BV 61. Valtice 3 633 1 787 1 846
Jihomoravský B Bøeclav BV 62. Velké Bílovice 3 764 1 872 1 892
Jihomoravský B Bøeclav BV 63. Velké Hostìrádky 400 200 200
Jihomoravský B Bøeclav BV 64. Velké Nìmèice 1 655 844 811
Jihomoravský B Bøeclav BV 65. Velké Pavlovice 3 097 1 475 1 622
Jihomoravský B Bøeclav BV 66. Vlasatice 806 421 385
Jihomoravský B Bøeclav BV 67. Vranovice 1 927 945 982
Jihomoravský B Bøeclav BV 68. Vrbice 1 095 533 562
Jihomoravský B Bøeclav BV 69. Zajeèí 1 412 697 715
    celkem       123 825 60 612 63 213

 

zpìt na stránku mapy